வயல்களை வரைபடமாக்கும் பணி இலவசமாக மேற்கொள்ளப்படுகின்றது - யாருக்கும் பணம் கொடுக்க வேண்டாம். கமநல அபிவிருத்தி திணைக்களம் தெரிவிக்கின்றது.

கமநல அபிவிருத்தி திணைக்களம் இந்த நாட்களில் நாடு முழுவதும் நெல் வயல்களை வரைபடமாக்கும் பணியை ஆரம்பித்துள்ளது. GEO Goviya பயன்பாட்டின் மூலம், எமது நாட்டில் உள்ள நெல் நிலத்தின் உண்மையான அளவை அளவிடுவதற்கு இந்த பயன்பாட்டின் மூலம் நெல் வயல்கள் வரைபடமாக்கப்படுகின்றன.

இந்த நடவடிக்கைகள் முற்றிலும் இலவசமாக செய்யப்படுவதுடன், சம்பந்தப்பட்ட நெற்பயிர்களை வைத்திருக்கும் விவசாயிகளிடம் கட்டணம் எதுவும் வசூலிக்கப்படுவதில்லை.

வயல்களை வரைபடமாக்குவதற்கு விவசாயிகளிடம் பணம் கேட்டால், மாவட்ட விவசாய உதவி ஆணையருக்கு உடனடியாகத் தெரிவிக்குமாறு விவசாயிகளுக்கு கமநல அபிவிருத்தித் திணைக்களம் அறிவிக்கின்றது.

சமூக வலையமைப்பு

        கமத்தொழில்  அ​​மைச்சு 

 

 

இல. 80/5,

கொவி மந்திரய,

மல்வத்தைழுங்கை,

பத்தரமுல்லை, இலங்கை.

தொ/பே: +94-11-2034300

 

மின்-அஞ்சல்:

info@agrimin.gov.lk


பதிப்புரிமை - 2019 

கமத்தொழில் அமைச்சு

சகல பதிப்புரிமைகளும் அமைச்சுக்குரியது 

 

 தீர்வு மூலம்