2023 சிறுபோகத்திற்கு யூரியா உரத்தை கொள்வனவு செய்வதற்கான 

Tamil Version - Paper Advertiesment

To download documents - Click here 

Procurement of Urea for Yala Season 2023

english vertion - paper advertiesment

To download documents - Click here 

குறைந்த வருமானம் உடைய குடும்பங்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்தும் முகமாக 2022 ஆம் ஆண்டில் 18,000 நாட்டுக் கோழிக் குஞ்சுகளை இலங்கை ஹதபிம அதிகார சபை விநியோகித்தது

இந்த நாட்டின் கஷ்டமான பிரதேசங்களில் வாழுகின்ற குறைந்த வருமானம் உடைய குடும்பங்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்துவதற்கும், எமது நாட்டிலிருந்து அழிந்து வரும் நாட்டுக் கோழிப் பண்ணைகளின் பரிபாலணத்தை வலுப்படுத்துவதற்கும் என ஒரு வேலைத் திட்டம் ஹதபிம அதிகார சபையினால் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க: குறைந்த வருமானம் உடைய குடும்பங்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்தும் முகமாக 2022 ஆம் ஆண்டில்...

Rs.10 billion was allocated to purchase Urea fertilizer required for the upcoming 2023 Yala season.

Mr.Mahinda Amaraweera, Minister of Agriculture yesterday (31) instructed the officials of the Ministry to allocate Rs.10 billion to purchase Urea fertilizer required for Paddy and Maize cultivation in the upcoming 2023 Yala season.

மேலும் படிக்க: Rs.10 billion was allocated to purchase Urea fertilizer required for the upcoming 2023 Yala season.

பல மாவட்டங்களில் நெற் பயிர்களை பாதிக்கின்ற நோய்களுக்கான காரணங்களை விவசாய திணைக்களம் வெளிப்படுத்துகின்றது

தற்போது பல மாவட்டங்களில் நெற் பயிர்களை பாதிக்கின்ற நோய்களில் கமத்தொழில் அமைச்சும் விவசாய திணைக்களமும் தமது கவனத்தை செலுத்தியுள்ளன.

மேலும் படிக்க: பல மாவட்டங்களில் நெற் பயிர்களை பாதிக்கின்ற நோய்களுக்கான காரணங்களை விவசாய திணைக்களம்...

சமூக வலையமைப்பு

        கமத்தொழில்  அ​​மைச்சு 

 

 

இல. 80/5,

கொவி மந்திரய,

மல்வத்தைழுங்கை,

பத்தரமுல்லை, இலங்கை.

தொ/பே: +94-11-2034300

 

மின்-அஞ்சல்:

service@agrimin.gov.lk


பதிப்புரிமை - 2019 

கமத்தொழில் அமைச்சு

சகல பதிப்புரிமைகளும் அமைச்சுக்குரியது 

 

 தீர்வு மூலம்