காட்டுக 
தலைப்பு எழுத்தாளர் படிப்புகள்
விவசாய திணைக்களத்தின் புதிய பணிப்பாளர் நாயகமாக திருமதி மாலதி பரசுராமன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் எழுத்தாளர்: Agrimin 383
உருளைக்கிழங்கு, மரக்கறி மற்றும் தேயிலை ஆகிய பயிர்ச்செய்கைக்கு தேவையான 02 வகை விசேட உரங்களை ஒரு வாரத்திற்குள் உற்பத்தி செய்யுமாறு கமத்தொழில் அமைச்சர் மஹிந்த அமரவீர இலங்கை உரக் கூட்டுத் தாபனம் மற்றும் வர்த்தக உரக் கூட்டுத் தாபனம் ஆகியவற்றுக்கு ஆலோசனை வழங்கி எழுத்தாளர்: Agrimin 222
Sri Lanka’s first-ever Climate Smart Agriculture School opens at Thirappaney எழுத்தாளர்: Agrimin 422
நாளை (16) முதல் அனைத்து கமநல சேவை நிலையங்கள் மூலம் பெரும்போகப் பயிர்ச் செய்கையில் நெல்லை பயிரிடுவதற்கு தேவையான யூரியா முழுவதையும் விடுவிக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. எழுத்தாளர்: Agrimin 508
இலங்கையிலிருந்து வெளிநாட்டு சந்தைக்கு முதன்முறையாக ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட 12,500 கிலோ புளி வாழைப்பழங்கள் 26 ஆம் திகதி டுபாய் சந்தைக்கு விநியோகிக்கப்படவுள்ளது எழுத்தாளர்: Agrimin 811
New secretary assumed duties. எழுத்தாளர்: Agrimin 580

சமூக வலையமைப்பு

        கமத்தொழில்  அ​​மைச்சு 

 

 

இல. 80/5,

கொவி மந்திரய,

மல்வத்தைழுங்கை,

பத்தரமுல்லை, இலங்கை.

தொ/பே: +94-11-2034300

 

மின்-அஞ்சல்:

service@agrimin.gov.lk


பதிப்புரிமை - 2019 

கமத்தொழில் அமைச்சு

சகல பதிப்புரிமைகளும் அமைச்சுக்குரியது 

 

 தீர்வு மூலம்