மற்றவை

pdf 2023/24 பருவத்தில் விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு வேளாண் வளர்ச்சித் துறையால் வழங்கப்படும் நிதி மானியத்தை செலுத்துவதற்கான திட்டம் தொடர்பான வழிகாட்டுதல் - பதிவிறக்க

சமூக வலையமைப்பு

        கமத்தொழில்  அ​​மைச்சு 

 

 

இல. 80/5,

கொவி மந்திரய,

மல்வத்தைழுங்கை,

பத்தரமுல்லை, இலங்கை.

தொ/பே: +94-11-2034300

 

மின்-அஞ்சல்:

info@agrimin.gov.lk


பதிப்புரிமை - 2019 

கமத்தொழில் அமைச்சு

சகல பதிப்புரிமைகளும் அமைச்சுக்குரியது 

 

 தீர்வு மூலம்