படிவங்கள்

 

word logo

கடிதம் தலை 

பதிவிறக்கம்

 

 pdf set

 

நெற் பயிருக்கு சுற்றாடல்நேய உரங்களைப் பகிர்ந்தளிக்கும் செயற்பாட்டில் ஈடுபடுகின்ற சகல தரப்புகளுக்குமான வழிகாட்டல் 

சிறுபோகம் - 2022

 

2022.03.08

Cover Page Annexure 9
Table of Content Annexure 10
Content Annexure 11
Table of Content Annexure 12
Annexure 1 Annexure 13
Annexure 2 Annexure 14
Annexure 3 Annexure 15
Annexure 4 Annexure 16
Annexure 5 Annexure 17
Annexure 6 Annexure 18
Annexure 7 Annexure 19
Annexure 8 Annexure 20

 word_logo.png

 

நெற் பயிருக்கான உரங்களைப் பகிர்ந்தளிக்கும் செயற்பாட்டில் ஈடுபடுகின்ற சகல தரப்புகளுக்குமான வழிகாட்டல்

06.12.2021

 

Fertlilizer Guideline (05.10.2021)

Annexure 03

Annexure 13

Annexure 18

Annexure 20

Annexure 14 5 12 14 15 16 17 19

 

pdf set 

 

Application for IT related Repairs

 

Computer and Related Eqipment Repair (Ministry of Agriculture) - Download

Computer and Related Eqipment Repair (State Ministry of Agriculture)Download

 

pdf set

விவசாயிகள் நம்பிக்கை நிதியம்

சிங்கள விளக்கம்

பதிவிறக்கம்

pdf set

விவசாயிகள் 'அறக்கட்டளை நிதி ஒப்பந்தம்

சிங்களம்
பதிவிறக்கம்

pdf set

விவசாயிகள் நம்பிக்கை நிதிய ஒப்பந்தக் காகிதம்

சிங்களம்
பதிவிறக்கம்

pdf set

அக்ரேரியன் அபிவிருத்தி தரவு சேகரிப்பு விண்ணப்பம்

பதிவிறக்கம்

word

அக்ரேரியன் அபிவிருத்தி தரவு சேகரிப்பு விண்ணப்பம் (சிங்களம்)

பதிவிறக்கம்

pdf set

கரிம உரம் தயாரிப்பாளர்கள் பதிவு விண்ணப்பம் (ஆங்கிலம்)

பதிவிறக்கம்

pdf set

கரிம உரம் தயாரிப்பாளர்கள் பதிவு விண்ணப்பம் (சிங்களம்)

பதிவிறக்கம்

pdf set

 இளைஞர்களுக்கான வேளாண்மை செயற்திட்டம்

Download

 

 


கடைசியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டது: திங்கட்கிழமை, 25 ஜூலை 2022 06:10

சமூக வலையமைப்பு

        கமத்தொழில்  அ​​மைச்சு 

 

 

இல. 80/5,

கொவி மந்திரய,

மல்வத்தைழுங்கை,

பத்தரமுல்லை, இலங்கை.

தொ/பே: +94-11-2034300

 

மின்-அஞ்சல்:

இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.


பதிப்புரிமை - 2019 

கமத்தொழில் அமைச்சு

சகல பதிப்புரிமைகளும் அமைச்சுக்குரியது 

 

 தீர்வு மூலம்