කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   ව්‍යාපෘති


Prev Next Page:

කෘෂිකාර්මික ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හා අධීක්ෂණය කිරීමේ කමිටුව. (Agricultural Project Implementation and Supervision Committee - APISC)

මහවැලි, කෘෂිකාර්මික, වාරිමාර්ග හා ග්‍රාමීය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය යටතේ විවිධ දෙපාර්තමේන්තු හා ආයතනවලට අයත් ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් විශාල සංඛ්‍යාවක් ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් සේවයේ යෙදෙන නමුත්, එම නිලධාරීන් වෙන් වෙන් වශයෙන් රාජකාරිවල නියැලෙන අතර, ඇතැම් නිලධාරීන්හට ප්‍රමාණවත් රාජකාරියක් පැවරී නොමැති බැව් මා විසින් නිරීක්ෂණය කරන ලදී. එබැවින්, එම නිලධාරීන් සියල්ලම න... වැඩි දුරටත්...

අතිරේක ආහාර බෝග ප්‍ර‍වර්ධන වැඩසටහන

හැඳින්වීම කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍ර‍යට රටේ ආර්ථිකයේ ප්‍ර‍ධාන ස්ථානයක් හිමි වන අතර ඉන් අතිරේක ආහාර බෝග සඳහා වැඩි අවධානයක් යොමු වෙමින් පවතී. 2016 වන විට අතිරේක ආහාර බෝගවලින් ස්වයංපෝෂිත කරවීමේ ඉලක්කය පෙරදැරිව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය මගින් මෙම වැඩසටහන දීප ව්‍යාප්තව ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ. දේශීය අවශ්‍යතාව සපුරා ගැනීම සඳහා වාර්ෂිකව අතිරේක ආහාර බෝග ආ... වැඩි දුරටත්...

තිරසාර කෘෂිකාර්මික ජල කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය

තිරසාර කෘෂිකාර්මික ජල කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය

හැදින්වීම තිරසාර කෘෂිකාර්මික ජල කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතියේ පළමු අදියර 2005 වර්ෂයේදී ආරම්භ කළ අතර ඒ යටතේ වියළි කළාපීය ප්‍රදේශ වල කෘෂිකාර්මික කටයුතූ සදහා ජලය සැපයීම පිණිස සූර්ය බලයෙන් ක්‍රියාත්මක වන ජල පොම්පයක් හා බිංදු ජල තාක්ෂණය සහිත නල පද්ධති ඇතූලත් සූර්ය බල ජල සූක්ෂම පද්ධති 5,000ක ප්‍රමාණයක් 2007 වර්ෂයේ ජූලි මාසය වන විට ස්ථාපනය කර ඇත. මේ වන විට පළමු... වැඩි දුරටත්...

කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය හා භාවිතය ප්‍රචලිත කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය හා භාවිතය ප්‍රචලිත කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

කාබනික ද්‍රව්‍ය යනු ශාක කොටස් හෝ සත්ත්ව අපද්‍රව්‍ය වේ. කාබනික පොහොර ලෙස හදුන්වනු ලබන්නේ බෝග නිෂ්පාදනයට කාබනික ද්‍රව්‍ය යොදා ගන්නා අවස්ථා වලදී වේ. කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනයේදී සිදු කරනු ලබන්නේ සංකීර්ණ කාබනික ද්‍රව්‍ය ක්ෂුද්‍ර ජීවින්ගේ කි‍්‍රයාකාරිත්වය මඟින් සරල කාබනික ද්‍රව්‍ය බවට පත් කිරීමයි. කාබනික පොහොර ලෙස ක‍්‍රමාණුකූලව නිෂ්පාදනය කරන ලද කාබනික ද්‍රව්... වැඩි දුරටත්...

ආදර්ශ ගම්මාන වැඩසටහන

කෘෂිකාර්මික කටයුතු වල නියැලෙන ආයතන මඟින් ජනනය වන පර්යේෂණ දැනුම ගොවීන් වෙත ප්‍රචාරණය කිරීම හා එමඟින් ඹවුන්ගේ කෘෂි ගැටළු මග හරවා ගැනීමටත්, අනෙකුත් ගොවීන් අතර මෙම ක්‍රම ප්‍රචලිත කිරීමේ ක්‍රම වේදයක් ලෙසත් මෙම ආදර්ශන ගම්මාන පිහිටුවීමට අපේක්ෂිතය. බෝග නිෂ්පාදනයේ සිට පරිභෝජනය දක්වා ගොවි ප්‍රජාව වෙත හඳුන්වා දිය යුතු නව තාක්ෂණ ක්‍රම ගම්මාන තුල ආදර්ශනය කිරීම... වැඩි දුරටත්...

ජපන් රජය විසින් ලංකාවට ප්‍රදානය කරනු ලබන කෘෂි යන්ත්‍රෝපකරණ බෙදා දීමේ වැඩසටහන (2KR)

ජපන් රජය විසින් ලංකාවට ප්‍රදානය කරනු ලබන කෘෂි යන්ත්‍රෝපකරණ බෙදා දීමේ වැඩසටහන (2KR)

          දේශීය ආහාර නිෂ්පාදනය දිරි ගැන්වීම සඳහා, අඩු වරප්‍රසාදලාභී ගොවීන් ඉලක්ක කර ගනිමින් නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීම අරමුණු කොට පිරි නමනු ලබන මෙම කෘෂි යන්ත්‍රෝපකරණ ලබා දීමේ වැඩසටහන 1971 වසරේ ආරම්භ කර ඇත. එතැන් සිට සෑම වසරකදීම මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ කෘෂි යන්ත්‍රෝපකරණ, අප රටට ලැබෙන අතර 2004 වසරේ සිට ජපන් රජයේ නව ත... වැඩි දුරටත්...

ප්‍රජා මුලික බීජ නිෂ්පාදන ගම්මාන වැඩසටහන

ගුණාත්මක බීජ හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය අවශ්‍ය ස්ථාන වලට, අවශ්‍ය වේලාවට, අවශ්‍ය ප්‍රමාණයෙන් ලබාදීම හා රට තුල බීජ හා රෝපණ දුව්‍ය සුලබතාව ඇති කිරීම අරමුණු කර ගනිමින් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව සතු සීමිත සම්පත් ද උපයෝගී කර ගනිමින් ගොවීන් වෙත ගුණාත්මක බීජ සැපයීම සඳහා ප්‍රජා මුලික බීජ නිෂ්පාදන ගම්මාන වැඩසටහන නමින් වැඩසටහනක් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය මගින් ක්‍රියාත්මක කෙර... වැඩි දුරටත්...

ලොකු ළූණු බීජ නිෂ්පාදන වැඩසටහන

මෙතෙක් මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයට සීමා වී තිබූ ලොකු ළූණු බීජ නිෂ්පාදනය අනුරාධපුරය, පොලොන්නරුව වැනි දිස්ත්‍රික්ක වලටද ව්‍යාප්ත කග හැකි බව දැනට පෙනී ගොස් ඇත. ඒ අනුව මෙම වැඩසටහන අනුරාධපුරය, මාතලේ, කුරුණෑගල හා පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්ක වල ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ. මහවැලි ප්‍රදේශ වලද මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වෙතත් ඒ සඳහා අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රතිපාදන වැය කිරීමක් සිදු නොක... වැඩි දුරටත්...

සමාජීය

කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : info@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය