කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   වනසතුන්ගෙන් වන හානි වැළැක්වීමට ක්‍රියාත්මක කළ හැකි විසඳුම් පිළිබඳ යෝජනා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය මහජනතාවගෙන් සහ විද්වතුන්ගෙන් ඉල්ලයි.

 

ශ්‍රී ලංකාවේ වනගහනයට සාපේක්ෂව සිටිය හැකි සත්වගහනය පිළිබඳව මෙතෙක් අපේ රටේ කිසිදු කලමනාකරණ අධ්‍යයනයක් සිදු කර නැත. එහෙත් ගොවීන් විසින් වගා කරන බෝගවලට සතුන්ගෙන් සිදුවන හානිය ගත් කල ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමක පවතී. මේ වනවිට සත්ව හානිය නිසා විනාශයට පත්වන අපේ රටේ බෝගවල වටිනාකම රු.කෝටි 1800 ඉක්මවන බව ගණන් බලා ඇත.

ඒ අනුව තම වගාවන්ට සිදුවන හානි පිළිබඳ ගොවීන්ගෙන් තොරතුරු ලබාගැනීමේ වැඩපිළිවෙලක් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය විසින් ආරම්භ කළ අතර, මේවනවිට දිවයිනේ සෑම ප්‍රදේශයකින් ම ගොවීන්  විසින් ඔවුන්ට සිදුව ඇති වගා හානි පිළිබඳව තොරතුරු කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය වෙත ලබා දෙමින් පවතී. ඔවුන් විසින් ලබා දී ඇති තොරතුරු අනුව පෙනී යන්නේ වැඩි ම බෝග හානියක් සිදු කරන්නේ, වල් ඌරන්, රිලවුන් සහ වඳුරන්  මෙන්ම මොනරුන්, ඉත්තෑවුන් හා වන අලීන් ය. පොළොන්නරුව ප්‍රදේශයේ ඇතැම් ප්‍රදේශවල බහුල වශයෙන් හම්බාවන්ගෙන් බෝග හානි සිදුවන බව ගොවීහු පවසති.

වනසතුන්ගෙන් වන වගා හානි වළක්වා ගැනීම සඳහා මෙතෙක් අනුගමනය කර තිබෙන සහ ඇතැම් පිරිස් විසින් යෝජනා කරන ලද සියලු උපක්‍රම අසාර්ථක වී තිබේ. එම නිසා මෙම ගැටළුවට ස්ථීර විසඳුමක් ලබා දීම සඳහා ගොවීන් සහ වෙනත් මේ සම්බන්ධව උනන්දුවක් දක්වන පුද්ගලයින්ගෙන් ද අදහස් හා යෝජනා ලබා ගැනීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත.

එම තොරතුරු 011-2872094 දුරකථන අංකයට ෆැක්ස් පණිවිඩ මඟින් ලබා දිය හැකිය.

වනසතුන්ගෙන් වන හානි වැළැක්වීමට ක්‍රියාත්මක කළ හැකි විසඳුම් පිළිබඳ යෝජනා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය මහජනතාවගෙන් සහ විද්වතුන්ගෙන් ඉල්ලයි.

 

ශ්‍රී ලංකාවේ වනගහනයට සාපේක්ෂව සිටිය හැකි සත්වගහනය පිළිබඳව මෙතෙක් අපේ රටේ කිසිදු කලමනාකරණ අධ්‍යයනයක් සිදු කර නැත. එහෙත් ගොවීන් විසින් වගා කරන බෝගවලට සතුන්ගෙන් සිදුවන හානිය ගත් කල ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමක පවතී. මේ වනවිට සත්ව හානිය නිසා විනාශයට පත්වන අපේ රටේ බෝගවල වටිනාකම රු.කෝටි 1800 ඉක්මවන බව ගණන් බලා ඇත.

ඒ අනුව තම වගාවන්ට සිදුවන හානි පිළිබඳ ගොවීන්ගෙන් තොරතුරු ලබාගැනීමේ වැඩපිළිවෙලක් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය විසින් ආරම්භ කළ අතර, මේවනවිට දිවයිනේ සෑම ප්‍රදේශයකින් ම ගොවීන්  විසින් ඔවුන්ට සිදුව ඇති වගා හානි පිළිබඳව තොරතුරු කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය වෙත ලබා දෙමින් පවතී. ඔවුන් විසින් ලබා දී ඇති තොරතුරු අනුව පෙනී යන්නේ වැඩි ම බෝග හානියක් සිදු කරන්නේ, වල් ඌරන්, රිලවුන් සහ වඳුරන්  මෙන්ම මොනරුන්, ඉත්තෑවුන් හා වන අලීන් ය. පොළොන්නරුව ප්‍රදේශයේ ඇතැම් ප්‍රදේශවල බහුල වශයෙන් හම්බාවන්ගෙන් බෝග හානි සිදුවන බව ගොවීහු පවසති.

වනසතුන්ගෙන් වන වගා හානි වළක්වා ගැනීම සඳහා මෙතෙක් අනුගමනය කර තිබෙන සහ ඇතැම් පිරිස් විසින් යෝජනා කරන ලද සියලු උපක්‍රම අසාර්ථක වී තිබේ. එම නිසා මෙම ගැටළුවට ස්ථීර විසඳුමක් ලබා දීම සඳහා ගොවීන් සහ වෙනත් මේ සම්බන්ධව උනන්දුවක් දක්වන පුද්ගලයින්ගෙන් ද අදහස් හා යෝජනා ලබා ගැනීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත.

එම තොරතුරු 011-2872094 දුරකථන අංකයට ෆැක්ස් පණිවිඩ මඟින් ලබා දිය හැකිය.

වී අලෙවි මණ්ඩලය ගොවියන්ගෙන් මිල දී ගන්නා වී ප්‍රමාණය 5000kg දක්වා ඉහළ නැංවීමට තීරණය කරයි.

වී අලෙවි මණ්ඩලය විසින් ගොවියන්ගෙන් මෙතෙක් මිල දී ගන්නා ලද වී ප්‍රමාණය එක් ගොවියෙකුගෙන් 3000 Kg කි. එම ප්‍රමාණය 5000 Kg දක්වා ඉහල නැංවීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා විසින් ඉදිරිපත් කළ අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයට අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමැතිය ලබාදුන් බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසයි.

 

ගොවීන්ගෙන් මිලදී ගන්නා නාඩු වී කිලෝවක් රු.38 ක් සහ සම්බා වී කිලෝවක් රු.41ක සහතික මිලකටත් වී අලෙවි මණ්ඩලය විසින් මිලදී ගනු ලබයි. 2018 යල කන්නයේ දී වී අස්වනු මිලදී ගැනීම සම්බන්දව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය විධිමත් වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කළ අතර ගොවීන්ට පහසුවෙන් වී අස්වනු විකුණා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය පොලිසැක් කවර පවා වී අලෙවි මණ්ඩලය විසින් ගොවින්ට නොමිලේ ලබා දී තිබූ අතර පෝලිම්වලින් තොරව වී මිලදී ගැනීමේ පහසුකම් සියලුම ගබඩාවල ස්ථාපිත කරනු ලැබීය.

 

වී ගොවීන්ට තම අස්වනු සඳහා ඉහළ මිලක් ලබා දීම රජයේ අරමුණ වන අතර වී අස්වනු නෙලන සමයේ සහල් තොග මෙරටට ගෙන ඒම වැලක්වීම සඳහා ආනයනික සහල් කිලෝවකට පනවා තිබූ සතවිසි පහක විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද රු.70 දක්වා ඉහළ නංවනු ලැබීය. මේ හේතුවෙන් මෙවර යල කන්නයේ වී ගොවීන්ට තම අස්වනු අන් කවරදාකටත් වඩා ඉහළ මිලකට අලෙවි කර ගැනීමට හැකි විය. වී අලෙවි මණ්ඩලය විසින් මිලදී ගන්නා මිලට වඩා රු.10ක් පමණ වැඩි මිලකට පුද්ගලික අංශයේ වෙළෙඳුන් විසින් මිලදී ගන්නා බව වාර්තා වේ.

 

වී ගොවීන්ට ඉහළ ආදායමක් ලබා ගැනීමට හැකිවීම සම්බන්ධයෙන් තමන් අතිශයෙන් සතුටට පත්වන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පැවසීය. එමෙන්ම 2018 මාස් කන්නයේදී ද වී අස්වනු මිලදී ගැනීම සඳහා කල්තියා වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරන ලෙස අමාත්‍යවරයා විසින් එම මණ්ඩලයේ සභාපති නිතීඥ උපාලි මොහොට්ටි මහතාට පැවසීය.

මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ ගොවීන් 200ක් මඟින් ක්‍රියාත්මක රටකජු වගා සංවර්ධන කලාපයක්.

 

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය විසින් අපි වවලයි - අපි කන්නේ කඩිනම් කෘෂිකාර්මික සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල යටතේ ක්‍රියාත්මක කර තිබෙන කෘෂිකාර්මික කලාප ස්ථාපිත කිරිමේ ව්‍යාපෘතිය මඟින් මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ ඔඩ්ඩුසුඩාන්, මුතියන්කට්ටු සහගනේෂපුරම් යන ප්‍රදේශවල අක්කර 200ක රටකජු සංවර්ධන කලාපයක් අද (06) දින ආරම්භ කරනු ලැබීය.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ කෘෂිකාර්මික නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය මඟින් මේ සඳහා අවශ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබා දෙන අතර මෙම කලාපය සඳහා වැය කරන මුදල රු.මි. 50කි. ගොවීන් 200කට බිංදු ජල සම්පාදන කට්ටල 200ක්, ජිප්සම් කිලෝග්රෑම් 8000ක් සහ කෘෂි උපකරණ රැසක් අමාත්‍යවරයා අතින් අද (06) දින භාර දෙනු ලැබීය. දැනට අප රටට ආනයනය කෙරෙන රටකජු ප්‍රමාණය මෙ.ටො. 4000කි. ඒ සඳහා අප විසින් වැය කරන මුදල රු.මි. 703කි. මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ රටකජු සංවර්ධන කලාපය තුලින් ගොවියෙකුට වාර්ෂිකව ලබා ගත හැකි අදායම රුපියල් ලක්ෂ 4 20,000කි. මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ කෘෂිකාර්මික සංවර්ධන කටයුතු සඳහා කෘෂි නවීකරන ව්‍යාපෘතිය මඟින් 2020 වසර දක්වා වෙන් කර තිබෙන මුදල රු.මි. 950කි.

මෙම අවස්ථාවට එක් වූ කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා කියා සිටියේ, අපි වවලයි - අපි කන්නේ වැඩපිළිවෙල යටතේ රට පුරාම කෘෂිකාර්මික ප්‍රබෝධයක් ඇති කිරීම සහා විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කර ඇති බවයි.

මෙම අවස්ථාවට කෘෂිකර්ම නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අංගජන් රාමනාදන් මහතා සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය කාදර් මස්තාන් මහතා යන මැති ඇමතිවරුන්  ඇතුළු පිරිසක් සහභාගී විය.

“වැව් දහසක් ගම් දහසක්” ප්‍රතිසංවර්ධනය කිරීමේ වැඩපිළිවෙල යටතේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ තවත් වැව් 06ක් ප්‍රතිසංවර්ධනය කෙරේ.

 

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ පුරාණ වැව් පද්ධතිය ප්‍රතිසංවර්ධනය කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක කර තිබෙන “වැව් දහසක් ගම් දහසක්” වැඩපිළිවෙල යටතේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ තවත් වැව් 06ක් කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් ප්‍රතිසංවර්ධනය කිරීම පසුගිය දෙදින තුළ සිදු කරනු ලැබී ය.

 

ඒ අනුව හම්බන්තොට යහංගල වැව, තිස්සමහාරාමය උද්ධකන්දර සහ රණකෙලිය වැව ලුණුගම්වෙහෙර බෝගහ වැව, කටුවන රිටිගහයාය සහ උලහිටියාය වැව, සූරියවැව වීරියගම වැව සහ ඉහළ කුඹුක්වැව යන වැව් 06 ප්‍රතිසංවර්ධනය කිරීම සඳහා කටයුතු ආරම්භ වූ අතර මේ සඳහා ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් වැය කරන මුදල රු.මි. 180 කි.

 

“වැව් දහසක් ගම් දහසක්” වැඩපිළිවෙල යටතේ වැව් සහ එම වැව්වල යටිගං සංවර්ධනය ද සිදු කෙරෙන අතර, ගොවිජනතාවගේ පහසුව පිණිස කෘෂිමාර්ග සංවර්ධනය, ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ණය පහසුකම් ලබා දීම, පළතුරු පැළ ගෙවතු වගාව සඳහා ලබා දීම ඇතුළු ගොවිජන සංවර්ධනය උදෙසා පියවර රැසක් ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

 

මෙහිදී අදහස් පළ කළ අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ, ගොවිජනතාවට සහන ලබා දීම මඟින් ඔවුන් කෘෂිකාර්මික කටයුතුවලට උනන්දු කරවීමේ වැඩපිළිවෙල රජය අඛණ්ඩව ගෙනයන බවයි. ගොවීන් විසින් වගා කරන බෝග සඳහා ඔවුන්ට හොඳ මිලක් ලබා දීම මෙන්ම වගාවන්හි ආරක්ෂාව උදෙසා ද රජය පියවර රැසක් ගෙන තිබෙන අතර එමඟින් ගොවි ජනතාව උනන්දු කරවීමේ වැඩපිළිවෙල අඛණ්ඩවම ක්‍රියාත්මක කරන බව ද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ ය.

 

“වැව් දහසක් ගම් දහසක්” යටතේ මේ වන විට ප්‍රතිසංවර්ධනය කෙරෙමින් පවතින වැව් ප්‍රමාණය 320 ඉක්මවා තිබේ.

සමාජීය

කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : info@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය