කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ වී අස්වනු නෙලීම සහ වී මිලදී ගැනීම් මේ දිනවල සිදුවනවා.

ලංකාවේ වී නිෂ්පාදනයට සුවිශේෂී දායකත්වයක් ලබාදෙන අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ වී අස්වනු නෙලීම සහ වී මිලදී ගැනීම් මේ දිනවල සිදුවෙනවා. හෙක්ටයාර් 82,385ක වී වගාවක් අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය තුළ සිදු කරන අතර, මෙ වනවිට මෙට්‍රික් ටොන් 2367ක පමණ වී අස්වනු පුමාණයක් නෙළා තිබෙනවා.

 

නාඩු වී කිලෝවක් රුපියල් 05 කින් ඉහළට

සහල් සදහා පාලන මිලක් ගැසට් කීරිමෙන් පසු ගොවීන්ගේ වී සඳහා ගෙවන මිළ වැඩි කරන ලෙස ගොවීන් රජයෙන් කරන ලද ඉල්ලීම අනුව නාඩු වී කිලෝවක් රුපියල් 55/- බැගින් මිළ දී ගැනිමට අද (13) පැවැති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී තිරණය කළ බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා සදහන් කෙළේය.

 

මේ අනුව ගොවි බිම්වලටම ගොස් නාඩු වී කිලෝව රුපියල් 55/- බැගින් හෙට (14) සිටම මිළ දී ගැනිමට වී අලෙවි මණ්ඩලයට උපදෙස් ලබා දී ඇති බවද අමාත්‍යවරයා කිවේය.

 

මීට පෙර නාඩු වී කිලෝවක් වී අලෙවි මණ්ඩලය මීළ දී ගත්තේ රුපියල් 50/- කටය.

 

 

ජයසූරිය උඩුකුඹුර

ගරු අමාත්‍යතුමාගේ මාධ්‍ය ලේකම්

2023.08.29 දිනට වාර්තා වී තිබෙන වගා හානි ප්‍රමාණය - පවතින නියඟය තත්ත්වය නිසා හානි වී ඇති කුඹුරු ප්‍රමාණය අක්කර 58,766 දක්වා ඉහළට.

දැනට පවතින වියලි කාලගුණික තත්ත්වය නිසා 2023.08.29 දිනට වාර්තා වී ඇති වී සහ අනෙකුත් බෝග පිළිබඳ වගා හානි වාර්තාව කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය විසින් කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතාට භාරදී ඇත.

Read more: 2023.08.29 දිනට වාර්තා වී තිබෙන වගා හානි ප්‍රමාණය - පවතින නියඟය තත්ත්වය නිසා හානි වී ඇති කුඹුරු...

වගාහානි අක්කර ප්‍රමාණය අගෝස්තු 30 දින වනවිට අක්කර 59,073. 98ක් දක්වා ඉහළට.

ඊසාන දිග මෝසම් වැස්සට පෙර වසින සංවහන වැසි යොදාගනිමින් වී වගා කටයුතු ආරම්භ කිරීම කෙරෙහි අවධානය.

Read more: වගාහානි අක්කර ප්‍රමාණය අගෝස්තු 30 දින වනවිට අක්කර 59,073. 98ක් දක්වා ඉහළට.

ඉදිරි කාලගුණික තත්ත්වයන් අනුව එළඹෙන මහ කන්නය සහ ඉන්පසුව යල කන්නයේ වගා කටයුතු පිළිබඳ ඒකාබද්ධ වැඩපිළිවෙලක් සකස් කිරීමට තීරණය කරයි.

ඉදිරි කාලගුණික තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් එළඹෙන මහ කන්නය සහ ඉන්පසු යල කන්නයේ වගා කටයුතු සිදු කිරීම පිළිබඳ ඒකාබද්ධ සැලැස්මක් සකස් කිරීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත.

Read more: ඉදිරි කාලගුණික තත්ත්වයන් අනුව එළඹෙන මහ කන්නය සහ ඉන්පසුව යල කන්නයේ වගා කටයුතු පිළිබඳ ඒකාබද්ධ...

සමාජීය

කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : info@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය