කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   හරිත දැයක්

ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ / ප්‍රවෘත්ති කර්තෘ,

 

හරිත දැයක් ජාතික ගෙවතු වගා සංග්‍රාමය - 2022 සමාරම්භක වැඩසටහන

 

 හරිත දැයක් ජාතික ගෙවතු වගා සංග්‍රාමය - 2022 සමාරම්භක උළෙල  2022.03.29 දින පෙ.ව.09.18ට ආරම්භ කිරීමට  නියමිතයි. මෙම අවස්ථාවට කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා ඇතුළු තවත් මැතිඇමතිවරු සහභාගී වේ.

  • දිනය                            -           2022.03.29
  • වේලාව                         -           පෙරවරු 09.18
  • ස්ථානය                       -           ශාන්ති නිවාසය 252, කහතුඩුව, පොල්ගස්ඕවිට

ස්ථානය සොයා ගැනීමට අපහසුවක් ඇතොත් ජගත් කුමාර මහතා (071-5453245) සම්බන්ධ කර ගන්න.

මෙම ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාව ආවරණය කිරීම සඳහා ඔබ මාධ්‍ය ආයතනයේ මාධ්‍යවේදියෙකු/ මාධ්‍යවේදිනියක කැමරා ශිල්පීන් සහභාගී කරවන ලෙස කාරුණිකව ඉල්ලමි.

(ඔබගේ පැමිණිම 2022.03.29 දින පෙ.ව. 09.00ට පෙර බලාපොරොත්තු වේ.)

 

මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබ දක්වන සහයෝගය අගය කොට සලකමි.

 

චානුක පෙරේරා

ගරු අමාත්‍යතුමාගේ මාධ්‍ය ලේකම්

විශේෂ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව - 2022.03.21

පොහොර බෙදා හැරීම පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ විශේෂ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේදී පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇත.

Read more: විශේෂ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව - 2022.03.21

“ඉන්ධන නොමැතිව අපහසුතාවයට පත් ගොවීන්ට අවශ්‍යව ඇති ඉන්ධන පහසුකම් වහාම සලසා දෙන්නැයි” කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතාගෙන් ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවට දැනුම් දීමක්

අනුරාධපුර, අම්පාර, පොලොන්නරුව, කුරුණෑගල,මොනරාගල මෙන්ම සෙසු දිස්ත්‍රික්කවලද 2021 මහ කන්නයේ වී අස්වනු නෙළීම මේ වන විට ආරම්භ වී තිබෙනවා.

 

අදාළ වී අස්වනු නෙළමින් සිටින ගොවීන් ඉන්ධන සපයා ගැනීමේ අපහසුතාවයට පත්ව ඇතැයි කෘෂිකර්ම අමාත්‍යතුමාගේ නිරීක්ෂණයට ලක් වුණා.

 

ඒ අනුව ගොවීන් මේ දිනවල මුහුණපා ඇති ගැටලුව සැලකිල්ලට ගෙන ගොවීන්ට අවශ්‍ය ඉන්ධන ලබා ගැනීමේ පහසුකම් විධිමත් අයුරින් සැලසිමට කටයුතු සූදානම් කරන ලෙස කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපතිවරයාට දැනුම් දුන්නා.

විශ඾ේ඿ මාධ්‍ය වාච්ඡාාල - 2022.03.09

ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ / ප්‍රවෘත්ති කර්තෘ,

 

 

විශේෂ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව - 2022.03.09

 

ජාතික කෘෂිකර්මප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ විශේෂ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇත.

  • දිනය - 2022.03.09
  • වේලාව - පෙරවරු9.15
  • ස්ථානය - කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේ දී

මෙම ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාව ආවරණය කිරීම සඳහා ඔබ මාධ්‍ය ආයතනයේ මාධ්‍යවේදියෙකු/ මාධ්‍යවේදිනියකකැමරා ශිල්පීන් සහභාගී කරවන ලෙස කාරුණිකව ඉල්ලමි.

 

මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබ දක්වන සහයෝගය අගය කොට සලකමි.

 

චානුක පෙරේරා

ගරු අමාත්‍යතුමාගේ මාධ්‍ය ලේකම්

මඩකලපුව සහ ත්‍රීකුණාමලය දිස්ත්‍රික්ක වල අස්වනු නෙලීම

මඩකලපුව සහ ත්‍රීකුණාමලය දිස්ත්‍රික්ක වල බහුතරයක් ගොවීන් මේ දින වල සිය වී අස්වනු නෙලීම ආරම්භ කර තිබෙනවා.

 

මහ කන්නයේදී මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය තුළ පමණක් හෙක්ටයාර 67414ක වී වගා කර ඇතැයි ගොවිජන සේවා නිලධාරීන් පවසන අතර මේ වන විට ඉන් හෙක්ටයාර 35417ක වී අස්වනු නෙලීම අවසන්.

 

මේ අතර ත්‍රීකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ වී වගා කළ හෙක්ටයාර 50267ක භූමි ප්‍රමාණයකින් හෙක්ටයාර 16722ක අස්වනු අද වන විට නෙලා අවසන් බව ප්‍රාදේශීය ගොවිජනසේවා නිලධාරීන් පවසනවා.

 

ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ කන්තලේ ප්‍රදේශයේ ගොවීන් පැවසුවේ කාබනික වගාව අසීරු වුනත් රටේ සමස්ත ජනතාවගේ සුභසිද්ධිය වෙනුවෙන් ඔවුන් ඉදිරිටයත් කාබනික ගොවිතැන ප්‍රතිපත්තීන් සමග එකගව කටයුතු කරන බවයි

සමාජීය

කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : info@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය