කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   එක්සත් ජාතීන්ගේ ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානයේ 37 වන ආසියා පැසිෆික් කලාපීය සමුළුවේ පළමු වට මේස සාකච්ඡාව ආරම්භ වෙයි.

එක්සත් ජාතීන්ගේ ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානයේ 37 වන ආසියා හා පැසිෆික් කළාපීය සමුළුව ආරම්භ කරමින් පළමු වට මේස සාකච්ඡාව අද (19) දින ආරම්භ විය.

Read more: එක්සත් ජාතීන්ගේ ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානයේ 37 වන ආසියා පැසිෆික් කලාපීය සමුළුවේ පළමු වට මේස...

රතුලූනු වගාවටත් නොමිලයේ කෘෂි රක්ෂණාවරණයක්

මෙරට වගා කරන රතුලූනු වගාව සඳහා නොමිලයේ රක්ෂණාවරණයක් ලබා දීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය ඊයේ (12) තීරණය කළේය.

Read more: රතුලූනු වගාවටත් නොමිලයේ කෘෂි රක්ෂණාවරණයක්

මෙතෙක් ඌරන්ට ආහාර පිණිස යෙදවූ පිරිමි කුකුළු පැටවුන් 50,000ක් මස් පිණිස ඇති කිරීම සඳහා කැමැත්තක් දක්වන පුද්ගලයින් අතර නොමිලයේ බෙදා හරියි.

ජාතික පශු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලයට අයත් කුකුළු ගොවිපොළවල බිහි කරනු ලබන පිරිමි කුකුළු පැටවුන් කිසිදු ප්‍රයෝජනයකට නොගෙන ඌරු ගොවිපොළවල සිටින ඌරන්ට කෑම සඳහා යොදන බවට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයට තොරතුරු ලැබී තිබිනි.

Read more: මෙතෙක් ඌරන්ට ආහාර පිණිස යෙදවූ පිරිමි කුකුළු පැටවුන් 50,000ක් මස් පිණිස ඇති කිරීම සඳහා කැමැත්තක්...

මහ කන්නයේ වී මිල දී ගැනීමේ රජයේ වැඩ පිළිවෙළට කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවෙන් වී සඳහා අවම මිල දී ගැනීමේ මිල ගණන් ඉදිරිපත් කරයි.

රජය විසින් අමාත්‍ය මණ්ඩලය තීරණයක් පරිදි 2023/24 මහ කන්නයේ දී ගොවීන්ගෙන් වී මිල දී ගැනීම සඳහා වැඩ පිළිවෙළක් සකස් කර තිබේ. ඒ අනුව සහණ ණය පදනමක් මත කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාණයේ වී මෝල් අයිතිකරුවන්, වී ගබඩාකිරීම් කටයුතු කරන තැනැත්තන් හා වී එකතුකරන්නන් යන අංශ තුන සඳහා රාජ්‍ය හා පුද්ගලික බැංකු මගින් ණය මුදලක් ලබා දී ඔවුන් මගින් වී මිල දී ගැනීමට තීරණය කරනු ලැබීය.

Read more: මහ කන්නයේ වී මිල දී ගැනීමේ රජයේ වැඩ පිළිවෙළට කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවෙන් වී සඳහා අවම මිල දී ගැනීමේ...

තේ දළුවල ගුණාත්මකභාවය තහවුරු කිරීමේ B-60 ප්‍රතිපත්තිය 2024 ජනවාරි 01 සිට අනිවාර්ය කිරීමට තීරණය කරයි.

මෙරට නිෂ්පාදිත තේවල ගුණාත්මක භාවය තහවුරු කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක කෙරෙන B-60 ප්‍රතිපත්තිය ජනවාරි 01 සිට අනිවාර්යය කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා තේ කර්මාන්තය සම්බන්ධ සියලු අංශවලට අද දින (06) උපදෙස් දුන්නේය.

Read more: තේ දළුවල ගුණාත්මකභාවය තහවුරු කිරීමේ B-60 ප්‍රතිපත්තිය 2024 ජනවාරි 01 සිට අනිවාර්ය කිරීමට තීරණය කරයි.

සමාජීය

කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : info@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය