අලි ප්‍රහාරවලින් මිය ගිය වනජීවි නිලධාරින් දෙදෙනාට වන්දි ලබා දීමේ තීරණයක්.

ඇත් අතුරු සෙවණ හා පින්නවල අලි සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානයේ දී අලි ප්‍රහාර දීම් හේතුවෙන් මරණයට පත් වූ වනජීවි නිලධාරින් දෙදෙනාට වන්දි මුදලක් ලබා දීමට පියවර ගන්නැයි කෘෂිකර්ම, වනජීවි හා වනසම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් චන්ද්‍රා හේරත් මහත්මියට ඊයේ (08) උපදෙස් දුන්නේය.

ඇත් අතුරු සෙවණේ දී මරණයට පත් වූ වනජීවි සේවකයා ස්ථිර පත්වීමක් ලබා ඇති තැනැත්තෙක් නොවන නමුත් එම සේවකයාගේ මරණය සම්බන්ධව රුපියල් ලක්ෂ දෙකක මුදලක් ඔහුගේ පවුලට පිරිනැමීමට වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබේ.

අනියම් පදනම මත සේවය කරන තැනැත්තන් රාජකාරිය අතරතුර මරණයට පත්වුවහොත් මෙතෙක් වන්දි ලබා දීමට වනජීවි අනපනත් අනුව ප්‍රතිපාදන නොමැති නිසා වන්දියක් පිරිනැමීම පහසුකරවීම සඳහා එම අණපනත්වලට අවශ්‍ය සංශෝධන සිදු කරන්නැයි අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා ලේකම් චන්ද්‍රා හේරත් මහත්මියට උපදෙස් දුන්නේය. එම සංශෝධන ඇතුළත් කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කිරීම මගින් අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා ගැනීමට පියවර ගන්නා බව අමාත්‍යවරයා ලේකම්වරියට දැනුම් දුන්නේය.

පින්නවල අලි සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානයේ දී මරණයට පත් වූ වනජීවි නිලධාරියා ස්ථිර රාජ්‍ය සේවකයෙකු වන බැවින් රාජකාරිය අතරතුර අනතුරකට ලක්ව මරණයට පත්වීම නිසා එම නිලධාරියාට වන්දි ප්‍රදානය කිරීමේ හැකියාවක් පවතී. ඒ අනුව එම නිලධාරියාට ද වන්දි මුදලක් ලබා දීමට වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුවට හැකියාව පවතී.

සමාජීය

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : service@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය