පසුගිය වසර කිහිපය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ කිසිදු ගොවියෙක් වී වගාවෙන් ඉවත් වී නොමැති බව ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව අවධාරණය කරයි.

ගොවි ජනතාව වී වගාවෙන් ඉවත් වෙමින් සිටින බවට ඇතැම් පුද්ගලයින් හා පුද්ගල කණ්ඩායම් විසින් සිදු කරන ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි තොරතුරු ඇතුළත් වාර්තාවක් වහාම තමන්ට ලබා දෙන ලෙස කෘෂිකර්ම වනජීවි හා වනසම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවට උපදෙස් දුන්නේය.

 ඒ අනුව 2019 යල කන්නයේ සිට 2022 යල කන්නය දක්වා කාලය තුළ වී වගා කළ කිසිදු ගොවියෙක් වී වගාවෙන් ඉවත් වී නොමැති බව ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව අවධාරණය කරයි.

2019 යල කන්නයේ මෙරට හෙක්ටෙයාර් 308,028ක වී වගා කර ඇති අතර ගොවීන් සංඛ්‍යාව 470,286කි.

2019- 20 මහ කන්නයේ මෙරට හෙක්ටෙයාර් 673,928ක් වී වගා කර තිබුනි. ගොවීන් ප්‍රමාණය 901,295කි.

2020 යල කන්නයේ දී හෙක්ටෙයාර් 513,755ක් වගා කර ඇති අතර ගොවීන් ප්‍රමාණය 840,487කි.

2020- 21 මහ කන්නයෙ තුළ හෙක්ටෙයාර් 777,915ක් වගා කර තිබෙන අතර ගොවීන් 11,52,503ක් වී වගාවෙහි නිරතව තිබේ.

එමෙන්ම 2021 යල කන්නයේ දී හෙක්ටෙයාර් 526,698ක වී වගා කර තිබිනි. ඒ සඳහා නිරත වූ ගොවීන් ප්‍රමාණය 833,892කි.

මේ වසරේ ආසන්නතම කන්නය වන 2022 යල කන්නය තුළ හෙක්ටෙයාර් 512,000ක වී වගා කර තිබු අතර රජය යුරියා පොහොර ලබා දීම ආරම්භ කල පසු පමණක් ගොවීන් 490,515ක් වී වගාවේ නිරතව සිටි අතර ඔවුන් විසින් වගා කළ කුඹුරු හෙක්ටෙයාර් ප්‍රමාණය 304,734කි. මෙම ප්‍රමාණය ජුනි මස පළමු සතියෙන් පසු එනම් යුරියා පොහොර ලබා දීම ආරම්භ කළ පසු වගා කළ ප්‍රමාණයයි.

නමුත් යුරියා පොහොර නිකුත් කිරීමට පෙර හෙක්ටෙයාර් 248,000ක කුඹුරු වගා කර තිබිනි. එම ප්‍රමාණයන් ද ගත් කළ වී වගාව සඳහා යොදා ගත් කුඹුරු ප්‍රමාණය හෝ වී වගාවෙහි නිරත ගොවීන්ගේ ප්‍රමාණයෙහි කිසිදු අඩු වීමක් නැති බව ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. එමෙන්ම මෙතෙක් යල කන්නයක දී වගා කළ වැඩිම කුඹුරු ප්‍රමාණය 2022 යල කන්නය තුළ වාර්තා වී ඇති බවත් ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

ඇතැම් පුද්ගලයින් හා පුද්ගල කණ්ඩායම් විසින් වී ගොවීන් ගොවිතැනෙන් ඉවත් වෙමින් සිටින බවට කරන ප්‍රකාශ මුළුමනින්ම පදනම් විරහිතය.

වී වගා කළ ඇතැම් ගොවීන් වියපත්වීම නිසා ගොවිතැන් කටයුතු තම දරුවන්ට පැවරීමට පියවර ගෙන ඇත. එමෙන්ම ඇතැම් වියපත් ගොවීන් රෝගී වීම හෝ මරණයට පත් වීම හැරෙන්නට වී ගොවිතැන එපා වීම නිසා ඉන් ගොවීන් ඉවත්වෙමින් සිටින්නේය යන්න මුලුමනින්ම සාවද්‍ය කාරණයක් බව ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව අවධාරණය කරයි.

සමාජීය

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : service@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය