කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   අනුරාධපුර ගොවි තරුණයෙක්ගෙන් මිරිස් ආදායම් වාර්තාවක්.

IMG-20231108-WA0058 1

අනුරාධපුර තරුණයෙක් මිරිස් අස්වැන්නෙන් ඉහළම ආදායමක් උපයමින් වාර්තාවක් පිහිටුවා තිබේ.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය විසින් හදුන්වා දී තිබෙන අධි ඝනත්ව වගා ක්‍රමය High Density Cropping System භාවිතා කරමින් අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ තිරප්පනේ ගොවි තරුණයෙක් විසින් මිරිස් වගා කර මේ වනවිට ඉහළ ආදායමක් උපයා ඇතැයි තමන්ට එම තරුණ ගොවි තරුණයා ප්‍රකාශ කළ බව කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පැවසීය.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති කෘෂි අංශ නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය යටතේ අක්කර භාගයක අධි ඝනත්ව වගා ක්‍රමය යටතේ මෙම තරුණයා මිරිස් වගා කර ඇති අතර ඉන් උපයා ඇති මුදල රුපියල් ලක්ෂ 70කි.

සාම්ප්‍රධායික ක්‍රමය යටතේ අක්කර භාගයක වගා කළ හැකි මිරිස් පැළ ප්‍රමාණය පැළ 6000ක් පමණ වේ. නමුත් මෙම අධිඝනත්ව  වගා ක්‍රමය යටතේ වගා කළ හැකි මිරිස් පැළ ප්‍රමාණය 13,000කි. එමනිසා ලබාගත හැකි අස්වැන්න කිහිප ගුණයකින් ඉහළ නංවාගැනීමට මෙම නව ක්‍රමය යටතේ හැකි වේ.

මෙම නව වගා ක්‍රමයේ දී අවම පොහොර ප්‍රමාණයක් හා අවම ජල ප්‍රමාණයක් යොදා ගැනීම, අවම කෘමිනාශක හා වල් නාශක යොදා ගැනීම, හා වල් මර්දනය සඳහා විශේෂ වියදමක් දැරීමට සිදු නොවීම, පාංශු ස්ථරයට පොලිතීන් වැස්මක් යෙදීම නිසා  පාංශු ජලය වාෂ්පිකරණය නොවීම යන කරුණු නිසා ගොවියාට හැම අතින්ම මෙම නව වගා ක්‍රමය වාසිදායක වේ.

මින් පෙර අක්කර භාගයක මිරිස් වගා කිරීම මගින් වැඩිම ආදායමක් උපයා තිබුනේ යාපනයේ ගොවි මහතෙකි. ඔහු අක්කර භාගයක මිරිස් වගා කිරීම මගින් රුපියල් ලක්ෂ 50ක මුදලක් උපයා තිබිනි. එම වාර්තාව ඉන්පසුව අනුරාධපුරයේම ගොවි තරුණයෙක් විසින් බිඳිනු ලැබීය. එම තරුණ ගොවියා ද අක්කර භාගයක මිරිස් වගා කිරීම මගින්  රුපියල් ලක්ෂ 60ක් උපයා තිබිනි.

මේ වනවිට   අක්කර භාගයක මිරිස් වගා කිරීම මගින් වැඩිම ආදායම වාර්තා කර තිබෙන්නේ අනුරාධපුර බන්දුල නැමැති  තරුණ ගොවි මහතෙකි. ඔහු මාස හයක් තුළ උපයා ඇති ආදායම රුපියල් ලක්ෂ 70කි.

මහඉළුප්පල්ලම කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ ආයතනය විසින් හඳුන්වා දෙන ලද නවතම මිරිස් ප්‍රභේද දෙක වන MICH 1- හා MICH- 2 යන මිරිස් ප්‍රභේද ඔවුන් වගා කර ඇති අතර මෙම මිරිස් ප්‍රභේදය නිසා ඉහළම අස්වැන්නක් ද ලබා ගැනීමට හැකි වී තිබේ.

සමාජීය

කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : info@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය