ශ්‍රී ලංකාවේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය උදෙසා වී ප්‍රභේද සංවර්ධනය සහ සහල් නිෂ්පාදන අංශයේ ඵලදායිතාවය ඉහළ නැංවීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා එක්සත් ජාතින්ගේ ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානයට ව්‍යාපෘති වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරයි.

IMG 20230720 084647 1

2023 ජුලි 17 දින සිට 21 දින දක්වා ඉතාලියේ රෝම නගරයේ දී එක්සත් ජාතින්ගේ ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානයේ ආහාර කෘෂිකර්ම ප්‍රවර්ධනය සඳහා ජාන සම්පත් යොදා ගැනීම පිළිබඳ 19 වන සැසිවාරයට සහභාගි වීම සඳහා කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා රෝමය බලා පිටත්ව ගොස් ඇත.  

මෙම සැසිවාරය ඉතාලියේ රෝම නගරයේ පිහිටි එක්සත් ජාතින්ගේ ලෝක ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානයේ මුලස්ථානයේ දී පැවැත්වේ.

ඊයේ (20) කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා එම සංවිධානයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් Dr. Qu Dongyu මහතා නිල වශයෙන් හමු වී සාකච්ඡා කළේය.

මෙහිදී එක්සත් ජාතින්ගේ ආහාර කෘෂිකර්ම සංවිධානය විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකර්මාන්තය නංවාලීම සඳහා ලබා දෙන සහයෝගය අමාත්‍යවරයා ඇගයීමට ලක් කළේය.

දැනට වසර කිහිපයක සිට ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දී සිටින ආර්ථික අර්බුධකාරී තත්ත්වය තුළ රටට අවශ්‍ය ආහාර නිෂ්පාදනයේ දී ගොවි ජනතාවට අවශ්‍ය පොහොර, බීජ මෙන්ම තාක්ෂණික උපකාර හා මුල්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබා දීමේ දී එම සංවිධානය විශාල සහයෝගයක් ලබා දුන් බව ද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

එමෙන්ම ඉදිරියට ශ්‍රී ලංකාවේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වන වී ප්‍රභේද සංවර්ධනය හා සහල් නිෂ්පාදන අංශයේ ඵලදායීතාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා එක්සත් ජාතින්ගේ ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානයේ සහයෝගය ලබා ගැනීම සදහා අමාත්‍යවරයා විසින් ව්‍යාපෘති වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළේය.

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මෙම කෘෂිකර්ම ව්‍යාපෘති වාර්තාව සකස් කර තිබිනි.

මීට අමතරව ශ්‍රී ලංකාවේ තරුණ ව්‍යවසායකත්වය ප්‍රවර්ධනයට සමගාමීව කාන්තාවන් කෘෂි ව්‍යවසායකයින් ලෙස යොමු කිරීමට ඔවුන් උනන්දු කිරීමේ වැඩ පිළිවෙළක් ද ආරම්භ කර ඇති බව අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

කෘෂිව්‍යවසායක ව්‍යාපෘතීන් සඳහා කාන්තා දායකත්වය ලැබුණු සැම අවස්ථාවකම එම ව්‍යාපෘති සාර්ථක වී තිබෙනවා. ඉළක්ක ජය ගැනීමේ දී ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තා නියෝජනය ප්‍රශස්ත මට්ටමක තිබෙනවා. එමනිසා කෘෂිව්‍යවසායකයින් ලෙස කාන්තාවන් අභිප්‍රේරණය කිරීමේ වැඩ පිළිවෙළට ද එක්සත් ජාතින්ගේ ආහාර කෘෂිකර්ම සංවිධානයේ සහයෝගය ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටිනවා යැයි ද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

මෙම අවස්ථාවට ඉතාලියේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති ආචාර්ය ජගත් වැල්ලවත්ත මහතා ද සහභාගි විය.

 

IMG-20230719-WA0042 3

IMG-20230719-WA0043 4

 

සමාජීය

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : info@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය