කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   


Display # 
Title Author Hits
වගා හානි සඳහා ඉතිහාසයේ මෙතෙක් ගෙවා ඇති වැඩිම වන්දි මුදල මෙම වසර තුළ ගොවි ජනතාවට ගෙවීම හානි සිදුවී මාස දෙකක් ඉකුත්වන්නට පෙර ආරම්භ කළ බව කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසයි. Written by Agrimin 150
මෙරට තල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සඳහා ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොල තුළ පවතින ඉල්ලුමට අනුව සැපයීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගන්නවා යැයි කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යවරයා පවසයි. Written by Agrimin 153
අප රටේ කුළුබඩුවල ප්‍රමිති සහතිකකරණ වැඩ පිළිවෙළ දෙසැම්බර් මස සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට තීරණය කරයි. Written by Agrimin 161
අනුරාධපුර ගොවි තරුණයෙක්ගෙන් මිරිස් ආදායම් වාර්තාවක්. Written by Agrimin 266
2023 තැඹිළි අපනයනය සියයට 117කින් ඉහළට. Written by Agrimin 234

සමාජීය

කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : info@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය