කෂකරම සහ වවල කරමනත අමත යශය 3

   


Display # 
Title Author Hits
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පළමු තැඹිලි වගා ආදර්ශ ගම්මානය හෝමාගම දාම්පේ ස්ථාපිත කරයි. Written by Agrimin 55
සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුද්දට නැකතට පැළයක් ජාතික රුක්රෝපණ වැඩ සටහන සඳහා කතානායකතුමන් ඇතුළු පාර්ලිමේන්තු නිලධාරින්ට පලතුරු පැළ බෙදා දෙයි. Written by Agrimin 57
ශ්‍රී ලංකා තිරසර තේ නම රැකගන්න කෘෂිකර්ම හා වැවීලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය හා පුද්ගලික ආයතන අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් තබයි. Written by Agrimin 51
ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂි නිෂ්පාදන සදහා අන්තර්ජාතික වෙළෙදපළ තුළ ඉහළ ඉල්ලුමක් පවතින අතර එම වෙළෙඳපල අල්ලා ගැනීමට අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දීමට තම රට සූදානම් බව මෙරට නෙදර්ලන්ත තානාපතිතුමිය පවසයි. Written by Agrimin 413
2023 වසර තුළ මෙරට වී වගාවේ සියයට 20ක ප්‍රගතියක් අත් කර ගැනීමට හැකි වු බව ජන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ නව වාර්තාව විසින් පෙන්වා දෙන ලදැයි කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසයි. Written by Agrimin 507
ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු වරට තල් රා කර්මාන්තයේ යෙදෙන තැනැත්තන් 1500කට ජාතික වෘත්තිය නිපුණතා සහතික (NVQ 3) පත්‍ර පිරිනමයි. Written by Agrimin 504
දිවයිනේ ගම්මාන 86ක තැඹිලි පැළ 45,000ක් වගා කිරීමේ සැළැස්මක්. Written by Agrimin 790

සමාජීය

කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් : info@agrimin.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය