01

   
English (UK)SinhalaSriLankaTamilIndia


ඉලක්ක

ආහාර නිෂ්පාදන ජාතික වැඩසටහන 2016-2018 - වයඹ පලාත් ඉලක්ක
          පටුන
          පලාත් ඉලක්ක

කු.ප.නි.ස. කොට්ඨාශ මට්ටමේ ඉලක්ක
පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය
ආනමඩුව   ආරච්චිකට්ටුව     හලාවත      හාල්දඩුවන     කල්පිටිය      කරුවලගස්වැව      මාදම්පේ         මහකුඹුක්කඩවල      මහවැව           මුන්ඩලම       නාත්තණ්ඩිය    නවගත්තේගම      පල්ලම      පුත්තලම     වනාතවිල්ලුව    වෙන්නප්පුව
කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය
අඹන්පොල     ඇහැටුවැව     බකමූණාකොටුව     ගනේවත්ත     ඉබ්බාගමුව     කොබෙයිගනේ       නැ.කුලියාපිටිය       බ.කුලියාපිටිය      කුරුණෑගල     මහව    මාස්පොත      මාවතගම      නාරම්මල      නිකවැරටිය      නැ.පඬුවස්නුවර     බ.පඬුවස්නුවර        පන්නල        පොල්ගහවෙල       පොල්පිතිගම       රස්නායකපුර    උඩුබද්දාව      වාරියපොල    වීරකුඹුර

ආහාර නිෂ්පාදන ජාතික වැඩසටහන 2016-2018 - මධ්‍යම පලාත් ඉලක්ක      
    පටුන
    පලාත් ඉලක්ක


කු.ප.නි.ස. කොට්ඨාශ මට්ටමේ ඉලක්ක
මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය

අකුරණ       දෙල්තොට     දොළුව    ගඟ ඉහල කෝරලේ     ගඟවට කෝරලේ හාරිස්පත්තුව    හතරලියද්ද   කුණ්ඩසාලේ    මැද දුම්බර    මිනිපේ     පන්විල    පස්බාගෙකෝරලේ   පාතදුම්බර    පූජාපිටිය     තුම්පනේ     උඩුදුම්බර      උඩපලාත    උඩුනුවර         යටිනුවර
මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය
අඔන්ගඟ    දඔුල්ල    ගලේවෙල   ලග්ගල   මාතලේ     නාවුල්ල    පල්ලෙපොල     රත්තොට    උකුවෙල      විල්ගමුව      යටවත්ත
නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය
අඹගමුව කෝරළය       බුළුගහපිටිය1      බුළුගහපිටිය2     ගිනිගත්හේන    හඟුරන්කෙත    හරන්ගල    කඩපොල    කරළියැද්ද   කොත්මලේ1     කොත්මලේ2    ලිදුල     මන්දාරම්නුවර       මතුරට     මුන්වත්ත    නුවරඑළිය     නිල්දණ්ඩාහින්න1     නිල්දණ්ඩාහින්න2     පල්ලේබෝවල       රාගල      තිරිපන     

ආහාර නිෂ්පාදන ජාතික වැඩසටහන 2016-2018 - සබරගමුව පලාත් ඉලක්ක

     පටුන
     පලාත් ඉලක්ක

කු.ප.නි.ස. කොට්ඨාශ මට්ටමේ ඉලක්ක

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය
ඇඹිලිපිටිය      ඇහැලියගොඩ    ඇලපාත     අයගම     බලන්ගොඩ      ගොඩකවෙල      ඉඹුල්පේ     කහවත්ත     කලවාන     කිරීඇල්ල         කොලොන්න    කුරුවිට      නිවිතිගල    ඔීපනායක      පැල්මඩුල්ල      රත්නපුරය       වැලිගපොල
කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය
අරණායක    බුලත්කොහුපිටිය    දෙහිඕවිට    දැරණියගල     ගලිගමුව    කෑගල්ල     මාවනැල්ල     රඹුක්කන     රුවන්වැල්ල     වරකාපොල    යටියන්තොට

ආහාර නිෂ්පාදන ජාතික වැඩසටහන 2016-2018 - ඌව පලාත් ඉලක්ක      

        පටුන
      පලාත් ඉලක්ක

කු.ප.නි.ස. කොට්ඨාශ මට්ටමේ ඉලක්ක
බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය

අැටම්පිටිය      බඹරපාන     බල්ලකොටුව    බණ්ඩාරවෙල      බත්මැඩිල්ල       බොරලන්ද     දඹවින්න     දියළුම     දියතලාව    ගොරදියවක   හල්දුම්මුල්ල    හාලිඇල      කරමැටිය       කැප්පෙටිපොල     කොටවෙර      කුඹල්වෙල     ලූනුගල    මඩොල්සිම   මහියංගනය    මාස්පන්න
නාගදීප      නිකපොත      පස්සර      රඹුක්පොත      රිදීපාන    තැන්නකුඹුර1     තැන්නකුඹුර2     ඌවපරණගම       වැලිමඩ   යටිපලාත      රිදීමාලියැද්ද       සපුගොල්ල
මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කය
ඇතිමලේ     බඩල්කුඹුර     බිබිල      බුත්තල      හිඟුරුකඩුව1      හිඟුරුකඩුව2       කතරගම      කොටගම      මැදගම     මොනරාගල    මඩුල්ල1     මඩුල්ල2       මඩුල්ල3  ඹක්කම්පිටිය    සෙවනගල     සියඹලාන්ඩුව       තණමල්විල1     තණමල්විල2       වැල්ලවාය  

ආහාර නිෂ්පාදන ජාතික වැඩසටහන 2016-2018 - දකුණු පලාත් ඉලක්ක     

          පටුන
          පලාත් ඉලක්ක

කු.ප.නි.ස. කොට්ඨාශ මට්ටමේ ඉලක්ක
ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය
අක්මීමන      ඇල්පිටිය    අම්බලන්ගොඩ   බද්දේගම    බලපිටිය    බෙන්තොට   ගෝනපීනුවල      හබරාදුව    ඉමදුව   කඩවත්සතර      කරන්දෙනිය      නාගොඩ   නෙළුව      නියාගම     පෝද්දල    තවලම    වැලිවිටිය   යක්කලමුල්ල   හික්කඩුව
මාතර දිස්ත්‍රික්කය
අකුරැස්ස      දන්දෙනිය      දෙයියන්දර       දික්වැල්ල       හක්මන      කඹුරුපිටිය      කනන්කේ      කිරින්දපුහුල්වැල්ල     මාලිම්බඩ    දෙනියාය  මිරිස්ස        මොරවක       පස්ගොඩ         රන්සෑගොඩ    ඌරුබොක්ක      වැලිගම    විල්පිට
හමිබන්තොට දිස්ත්‍රික්කය කු.ප.නි.ස. ඉලක්ක
හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය

ආහාර නිෂ්පාදන ජාතික වැඩසටහන 2016-2018 - බස්නාහිර පලාත් ඉලක්ක    

    පටුන
    පලාත් ඉලක්ක

කු.ප.නි.ස. කොට්ඨාශ මට්ටමේ ඉලක්ක
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය
අත්තනගල්ල   බියගම   දිවුලපිටිය   දොම්පේ   ගම්පහ   ජාඇල   කටාන     කැලණිය    මහර    මීරිගම     මිනුවන්ගොඩ     මීගමුව     වත්තල
කළුතර දිස්ත්‍රික්කය
අගලවත්ත   ඉංගිරිය    නාගොඩ    මොරොන්තුඩුව    දොඩන්ගොඩ   පානදුර       හොරණ      බදුරලිය      බණ්ඩාරගම    පමුණුගම    බුලත්සිංහල  පාදාගොඩ      හල්කඳවිල    ඉත්තපාන    මතුගම       වලගෙදර      මදුරාවල     වරකගොඩ        මිල්ලනිය       පැලවත්ත

ආහාර නිෂ්පාදන ජාතික වැඩසටහන 2016-2018 - උතුරු පලාත් ඉලක්ක   

      පටුන
     පලාත් ඉලක්ක

කු.ප.නි.ස. කොට්ඨාශ මට්ටමේ ඉලක්ක
යාපනය දිස්ත්‍රික්කය

ආම්පාන් වී, අතිරේක බෝග    ආම්පාන් එළවළු     පුලොලි එළවළු    චාවකච්චේරි    කයිතඩි     කරෙයිනගර්    කරවෙඩි   කයිට්ස්   සාදිලිපායි   නල්ලුර්    පුන්කුඩතිව්     පුන්කුඩතිව් එළවළු     පුත්තුර්      තෙලිපලායි       තෝල්පුරම් වී වගාව    තෝල්පුරම් එළවළු    උඩුවිල්   වෙලනායි   උරුම්පිරායි      කයිතඩි එළවළු    තෙලිපලායි එළවළු         
කිළිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කය
කන්දවාලි      කරච්චි       කිළිනොච්චි     පූනකරයි       පලායි    
වවිනියා දිස්ත්‍රික්කය
වී වගාව     අතිරේක ආහාර බෝග      එළවළු       පලතුරු
මන්නාරම් දිස්ත්‍රික්කය
වී සහ අති‍රේක ආහාර බෝග     එළවළු     පලතුරු
මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කය
මුලතිව්

ආහාර නිෂ්පාදන ජාතික වැඩසටහන 2016-2018 - උතුරු මැද පලාත් ඉලක්ක    

          පටුන
       පලාත් ඉලක්ක

කු.ප.නි.ස. කොට්ඨාශ මට්ටමේ ඉලක්ක
අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය

අනුරාධපුරය    ගල්නෑව     හොරොව්පතාන       ඉපලෝගම       කහටගස්දිගිලිය     කැකිරාව     කලන්චිය   මැදවච්චිය      මිහින්තලේ        නාච්චදූව      නොච්චියාගම       පදවිය      පලාගල      පලුගස්වැව     රාජාංඟනය    සාලියපුර     තලාව     තන්තිරිමලේ    තිරප්පනේ
පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය කු.ප.නි.ස. ඉලක්ක
පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය

ආහාර නිෂ්පාදන ජාතික වැඩසටහන 2016-2018 - නැගෙනහිර පලාත් ඉලක්ක 

          පටුන
       පලාත් ඉලක්ක

කු.ප.නි.ස. කොට්ඨාශ මට්ටමේ ඉලක්ක
අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය
අන්තර්පළාත්        මහවැලි ප්‍රදේශය        අතිරේක ආහාර බෝග

ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය
වී වගාව      අතිරේක ආහාර බෝග        එළවළු        පලතුරු


Last Updated on බ්‍රහස්පතින්දා, 15 දෙසැම්බර් 2016 07:12

සමාජීය

කෘෂිකර්ම,ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු, වාරිමාර්ග සහ 

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

288,

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මාවත ,

රාජගිරිය, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2869553

ෆැක්ස් : +94-11-2868910

ඊ- මේල් : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019 කෘෂිකර්ම,ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු, වාරිමාර්ග සහ

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය