English (UK)SinhalaSriLankaTamilIndia
 • වී මිලදී ගැනීමට ආණ්ඩුවෙන් ‍ඓතිහාසික තීන්දුවක් පෞද්ගලික අංශය හා තරඟකාරී...

  -කෘෂිකර්ම ඇමති මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ- රජයට වී දෙන්න කිසිදු ගොවියෙකුට බලපෑමක් නෑ. හෙක්ටයාරයකට වැඩි පොහොර සහනාධාරය ලබන ගොවියෙක් රජයට වී දියයුතු යන තීරණය ඉවත් කළා. තෙත වී රු. 46 ටත්, වියලි නාඩු 52 යි,වියලි සම්බා 54 ට ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට මිලදී ගන්නවා.හෙට වී රුපියල් 55ක් උනොත් 55 ට රජයත් ගන්නවා. කීයට ගත්තත් නාඩු 97 ට සම්බා 99 ට පාලන මිලට හාල් විකිණිය යුතුයි. සතොස හා සමූපකාර හරහා මේ...

  වැඩි දුරටත්...
 • “වී මිලදී ගැනීමේ ජාතික වැඩපිළිවෙල කඩාකප්පල් කිරීමට විපක්ෂ නායක සජිත්...

  ➤පොහොර සහනාධාර කපන්න කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් නැහැ. ➤වී මිලදී ගැනීමේ ජාතික වැඩපිළිවෙල වී කිලෝ 1000ක් නොදෙන ගොවීන්ට පොහොර ගන්න වෙන්නේ රුපියල්4000ක වෙළඳපොළ මිලට. ➤කෘෂි රක්ෂණ දෙන්නෙත් රජයේ ජාතික වැඩපිළිවෙලට සහය දෙන ගොවීන්ට. ➤ගොවියාත්,පාරිභෝගිකයාත් වී සහ සහල් මාෆියාවෙන් බේරාගැනීම රජයේ ඉලක්කය. ➤ගොවියාට කිසිඳු අසාධාරණයක් නැහැ .වියලි නාඩු රුපියල්50ක් ,වියළි සම්බා රුපියල්52 ට වගේම...

  වැඩි දුරටත්...
 • 2021 වසර සඳහා මෙවර අයවැයෙන් ක්‍රියාත්මක දියර කිරි භාවිතය ප්‍රචලිත කිරීම...

  මේ යටතේ ප්‍රධාන ව්‍යාපෘති 03කි. 1. නිසිවෙළඳපොළක්ඇතිකිරීම සහ කිරිනිෂ්පාදනයවැඩිකිරීම    vරුපියල් මිලියන 136   2. අභිජනන ව්‍යාපෘතිය    vරු.මි. 100   3. කුඩාහාමධ්‍ය පරිමාණ කිරි නිෂ්පාදනය සහ නිෂ්පාදන කාර්යක්ෂමතාවය ඊහළ නැංවීම    vරු.මි.450   SAPP ව්‍යාපෘතියෙන් වෙන් කළ මුදල -රු.මි....

  වැඩි දුරටත්...
 • “බිලියන ගණන් ජනතා මුදලින් ඉදි වූ ආර්ථික මධ්යලස්ථාන අතරමැදි මාෆියාවට යට...

  කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ v “ගොවියාටත්,පාරිභෝගිකයාටත් සාධාරණයක් ඉටු කිරීම අපේ අරමුණයි.” v සියලු ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන එකම භාරයක් යටතට පත් කරනවා. v ආර්ථික මධ්‍යස්ථානවල වෙළඳසැල් ගොවි සංගම්වලටත්....සෘජුවම ගොවියාගේ නිෂ්පාදන ආර්ථික මධ්‍යස්ථානවලට v කලමනාකරුවන්ට ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන සියලු වගකීම්....සහායට සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරින්...  

  වැඩි දුරටත්...
 • “නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් තුළින් සෞභාග්යහමත් ස්වයංපෝෂිත රටක් හදන්න ඉලක්කයට වැඩ...

    කෘෂිකර්ම ඇමති කෘෂි නිලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලයි. vවාද,භේද, අතාරින්න. vආයතනඅතරසම්බන්ධතාවයෙන්එකවැඩපිළිවෙළකටක්‍රියාකරන්න. vනිවැරදිසංඛ්‍යාලේඛන,දත්ත,තොරතුරු, අනුව වැඩ කරන්න. vඉලක්ක දෛනිකව සොයා බලන්න                         vවීමිලදීගැනිමේජාතිකවැඩපිළිවෙලටඑකාවන්වසහායදෙන්න. vවනසත්ව හානියට,ප්‍රවාහනයේ සිදුවන අස්වනු හානියට...

  වැඩි දුරටත්...
 • පොහොර පිළිබඳ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව

  පොහොර පිළිබඳ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව   v ලංකාවේ 2020 වසරේ යල මහ කන්න දෙකම වී වගා කළ බිම් ප්‍රමාණය - හෙක්ටයාර 1.3 v අනෙකුත් බෝග - හෙක්ටයාර 97120 ( අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් - සැලසුම්) v 2020 - ආනයනය කළ පොහොර ප්‍රමාණය මෙට්‍රික්ටොන් 574705.9 වියදම රුපියල් බිලියන 36කට අධිකයි. (ලේඛන - ජාතික පොහොර ලේකම් කාර්යාලය) v වාර්ෂිකරසායනිකපොහොරගෙන්වනප්‍රමාණය දළ වශයෙන් මෙට්‍රික්ටොන්...

  වැඩි දුරටත්...
 • ඉදිරියේ එන ඕනෑම අභියෝගයකට මුහුණ දෙමින් රටටම කන්න දෙන්න සූදානම්. ඇමති...

  වී අලෙවි මණ්ඩලය හරහා රජයට මහ කන්නයේ වී මෙට්‍රීක්ටොන් ලක්ෂ 3ක් මිලට ගැනීමේ ජාතික වැඩසටහන අද ආරම්භ වුණා.අම්පාර අක්කරෙයිපත්තුව වී අලෙවි මණ්ඩලයේ ගබඩා සංකීර්ණයේදී කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ,රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෂීන්ද්‍ර රාජපක්ෂ යන මහත්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙනුයි වැඩපිළිවෙල ආරම්භ කෙරුණේ. සම්බා වියළි වී කිලෝවක් රුපියල් 52 ක් හා නාඩු වියළි වී කිලෝවක් රු.50ක් සහතික මිලට රජය මිලට ගැනීමට මේ යටතේ...

  වැඩි දුරටත්...
 • කෘෂිකර්මයේ මාෆියා 5 ක් ඇමති මහින්දානන්ද හෙළි කරයි

  vඅමාත්‍යාංශයට වගා කිරීමට වඩා ඉල්ලුම් පත්‍ර එන්නේ කුඹුරු පුරවන්න. vඅවිධිමත් රසායනික පොහොර භාවිතයෙන් මසකට අන්ධ දරුවන් 30 ක් උපදිනවා.පිළිකා රෝගීන්,වකුගඩු රෝගින් දිනෙන් දින වැඩියි. vකොමිස් තියන නිසා පොහොර ආනයනයට හුඟක් උනන්දුයි. vනිෂ්පාදනයට වඩා ආහාර ආනයනයට උනන්දු කරවන පිරිස වැඩියි. vපර්යේෂණ හා තාක්ෂණය එංගලන්තයට වඩා දියුණු වුණාට ගොවියා තාම වසර 100 ක් පැරණි කෘෂිකර්මයේ ඉන්නේ

  වැඩි දුරටත්...
 • ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන මට්ටමින් කෘෂි නිෂ්පාදන සමාගම් ඇතිකොට දිවයින පුරා...

  කෘෂිකර්ම ඇමති මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ උපදෙස් දෙයි.   විදේශ ආධාර යටතේ වූ කෘෂි ව්‍යාපෘති විනිවිදභාවයෙන් කරන්න දුෂ්කර පළාත් වගේම දරිද්‍රතාවයත් ආධාර දෙන්න පාදක කරගන්න එකම තැනට සියලු ආධාර නොදී රට පුරා සාධාරණ ලෙස බෙදාදෙන්න රාජ්‍ය මැදිහත්වීම, රාජ්‍ය සම්බන්ධීකරණය, රජය දැනුවත්කිරීම සියලු ව්‍යාපෘතිවලට අනිවාර්යයයි. ව්‍යාපෘතිවලට ගොවි සංගම්, වැව් සමිති යොදාගෙන පිටට යන මුදල් ගොවියා අතට පත්...

  වැඩි දුරටත්...
 • ගොවියාත් පාරිභෝගිකයාත් සූරාකන එළවළු මාෆියාවට එරෙහිව රජයේ වැඩපිළිවෙල...

  පොරොන්දු මිල වෙනස් කළොත් දැඩි ක්‍රියාමාර්ග   v ගොවියාගෙන් සෘජුව මිලට ගත් එළවළු ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට v ඊයෙට වඩා සෑම කිලෝවක්ම රුපියල් 50,40ක් අඩුවක් v පසු අස්වනු හානිය අඩු කරමින් ප්‍රවාහනය සුරක්ෂිත ඇසුරුම්වල v ලබන සතියේ සිට සියලු ආර්ථික මධ්‍යස්ථානවලට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය හරහා එළවළු v මිල ප්‍රදර්ශනය අනිවාර්යයි.  

  වැඩි දුරටත්...
 • ජාතියේ අත්‍යවශ්‍යතාවයක්ව ඇති ජාතික කෘෂිකර්ම ප්‍රතිපත්තිය තුන් මසක් තුළ

  කෘෂිකර්මය පිළිබඳ ප්‍රවීනයන් ඇතුළු 13 කුගෙන් යුත් විද්වත් කමිටුව රැස්වෙයි. ආණ්ඩු මාරුවට වෙනස් නොවන ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් ජනතාවගේ සෞඛ්‍යත්, පරිසරයත්, දේශීයත්වයත්, ආර්ථික, සාමාජීය, සංස්කෘතික අනන්‍යතාවයෙනුත් රැකගත් කෘෂිකර්මික ව්‍යවසායක පරපුරක් ගොවියාගේ ආදායම වැඩිකරන ඔවුන් ව්‍යවසායකයන් කරන වැඩපිළිවෙලක්

  වැඩි දුරටත්...
 • එළවළු හා පළතුරු සාධාරණ මිලට දෙන්න රජය මැදිහත් වෙයි

  v ගොවියාගෙන් සෘජුවම කාෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව හරහා මිලට ගැනීමට පියවර v ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන හා දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරු සහ ගොවි සමිති සම්බන්ධීකරණයක් v අතරමැදි අධික ලාභය ගොවියාටත්, පාරිභෝගිකයාටත් , සිල්ලර වෙළෙන්දාටත් අසාධාරණයක් v ආර්ථික මධ්‍යස්ථානවල වෙන්කර ඇති වෙළඳසැල් වෙනත් වෙළඳාමට යෙදවීම ජනවාරියේ නතර කිරීමට විශේෂ චක්‍රලේඛයක්   පවතින තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින්...

  වැඩි දුරටත්...
 • අපනයන වෙළඳපොළ ඉලක්කකොට පළතුරු වවන්න පවුල් 2,000 කට රු. මිලියන 700 ක්

  මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ආසන 4ක ( නාවලපිටිය, ගම්පොල, උඩුනුවර හා හේවාහැට) දිළිදු ගොවි ජනතාවගේ ආර්ථිකය නඟා සිටුවීමේ අරමුණින්, ' අපනයන වෙළදපොළට පළතුරු වගා කිරීම' සදහා පවුල් 2000ක් වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 700ක මුදලක් (එක් පවුලකට රුපියල් ලක්ෂ 05 බැගින් වන පරිදි ආධාර) ලෝක බැංකු ආධාර යටතේ ක්‍රියාත්මක 'නව්‍යකරණ ව්‍යාපෘතිය' ඔස්සේ...

  වැඩි දුරටත්...
 • ඉඩම් අයිතිය නැති ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලයේ සියලු සේවකයන්ට මාස 03 ක් තුළ...

  ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලයේ සේවයකරන කම්කරුවන් ඇතුලු ඉඩම් අයිතිය තවමත් නැති සියලු සේවකයන්ට මාස 03 ක් ඇතුලත නීත්‍යානුකූලව ඉඩම් ලබාදෙන ලෙස කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා උපදෙස් ලබාදුන්නා. ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලයේ පාලනාධිකාරය හා අමාත්‍යවරයා අතර මේ පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ දී පැවැත්වුණා. පර්චස් 07 ක ඉඩමක් සෑම සේවකයකුටම නිවාස සකස්කරගැනීම සඳහා වහාම ලබාදෙන ලෙසත් එය...

  වැඩි දුරටත්...
 • දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි කෘෂිකාර්මික තොරතුරු පද්ධතියක් (ඩේටා බේස්)

  සියලු කෘෂිකාර්මික තොරතුරු ඇතුලත් දිවයිනම ආවරණය වන කේන්ද්‍රගත තොරතුරු කළමනාකරණ පද්ධතියක් ස්ථාපනයට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන තිබෙනවා. මෙහි ප්‍රගතිය පිළිබඳ විශේෂ සාකච්ඡාවක් කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ දී...

  වැඩි දුරටත්...

home banner-sinhala-new

 

banner

ගරු අමාත්‍යතුමාගේ පණිවුඩය

 

 

වැඩිදුරටත්......+

 

  

 

...+ වැඩි දුරටත්

ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ පණිවුඩය 

ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ පණිවුඩය

,uh[hq;f fkj;njhopy; mikr;ru

වැඩිදුරටත්......+

 

ලේකම්තුමාගේ පණිවුඩය

 

 

වැඩි දුරටත්.....+ 

 

අපගේ සේවාවන්

පුවත්

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
“ඉපැයුම් ආනයන ආර්ථිකයක් වෙනුවට කෘෂි ආර්ථිකයක්” පිළිබඳ විශේෂ මාධ්ය සාකච්ඡාව - 2021.02.16 සදුදා, 15 පෙබරවාරි 2021 09:24
කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය මඟින් ක්‍රියාවට නංවනු ලබන... වැඩි දුරටත්
මාධ්‍ය හමුවක් පැවැත්වීම 2021/02/02 සදුදා, 01 පෙබරවාරි 2021 09:45
සියලුම මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂක, ප්‍රවෘත්ති කර්තෘ, මාධ්‍ය... වැඩි දුරටත්
මාධ්ය் හමුවක් පැවැත්වීම සදුදා, 18 ජනවාරි 2021 08:47
දිවයින පුරා කෘෂිකාර්මික තොරතුරු එක්කොට තොරතුරු කලමනාකරණ... වැඩි දුරටත්
මහ කන්නයේ වී මිලදී ගැනීමේ රජයේ වැඩපිළිවෙල හෙට ඇරඹේ. අඟහරුවාදා, 12 ජනවාරි 2021 04:17
වියලි සම්බා වී 01kgක් රු.52යි,වියලි නාඩු වී 01kgක්... වැඩි දුරටත්
මහ කන්නයේ රජය වී මිලදී ගැනීම. අඟහරුවාදා, 12 ජනවාරි 2021 04:07
මහ කන්නයේ වී අලෙවි මණ්ඩලය හරහා රජයට වී මෙට්‍රික් ටොන්... වැඩි දුරටත්
සේනා දළඹු උවදුර මඩින්න රජය සියලු සේනා යොදවා අවසන්. බ්‍රහස්පතින්දා, 17 දෙසැම්බර් 2020 17:29
කෘෂිකර්ම ඇමති මහින්දානන්ද... වැඩි දුරටත්

සමාජීය

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
 

80/5,

ගොවිජන මන්දිරය,

රජමල්වත්ත පටුමග,

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන : +94-11-2034300

 

ඊ- මේල් :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ප්‍රකාශන හිමිකම © 2019  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි

සැලසුම් නිර්මාණය